شرایط و قوانین "ترجمه"

سایت ترجمه ارتباط بین مشتری و شرکت های ترجمه را برقرار می کند. ما به شما امکان مقایسه قیمت تمامی شرکت ها را با یک کلیک می دهیم. ما اطلاعی از کیفیت، شرایط تحویل، ... نداریم.

 

تعاریف

مشتری به شخصی گفته می شود که فایل جهت ترجمه روی سایت ارسال می کند.

سایت های ترجمه به سایت ها یا شرکت های طرف قرارداد ما جهت ارائه خدمات ترجمه گفته می شود.

پیشنهاد در قالب مبلغ دستمزد و زمان تحویل توسط سایت های ترجمه ارائه می شود.

 

دستمزد

دستمزد ترجمه در هنگام ثبت سفارش مشخص است. ما حداکثر تخفیف را گرفته ایم.

 

زمان تحویل

زمان تحویل در هنگام ثبت سفارش مشخص است. بعد از پرداخت به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

 

ضمانت

ضمانت مطابق شرایط سایت های طرف قرارداد متفاوت است.

 

کارمزد ترجمه

ما کارمزدی دریافت نمی کنیم. در بیشتر موارد قیمت ما نسبت به سایت اصلی نیز پایین تر است.

 

مرجوعی

امکان مرجوعی سفارشات توسط ترجمه وجود ندارد. هر شرکت یا سایت طرف قرار ما شرایط خاص خود را دارد.

 

مسدود شدن حساب کاربری

درصورتی که فعالیت شما در روند کار سایت اختلالی ایجاد کند حساب کاربری شما بدون اطلاع قبلی مسدود می شود.

 

سلب مسئولیت

مشتری موافقت می کند قبل از انتشار عمومی یا هرگونه استفاده ای، فایل ها را بررسی کند. ترجمه هیچ گونه مسولیتی درقبال ضرر و زیان بعدی مشتری نخواهد داشت.

 

تغییر در قوانین و شرایط استفاده

سایت حق تغییر در شرایط و قوانین را برای خود محفوظ می داند. این شرایط و قوانین ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.